Utbildning för kropp och själ
Alla har olika sätt att fungera och ta in kunskap och det är något som Nils Månssons Friskola tar stor hänsyn till. Lisa Ferlinger tog chansen att starta en egen skola när den sista hemma på landsbygden lades ned. Hennes skola har en holistisk inriktning.

- Därigenom kan vi möta varje elev där de är och med det bagaget de har med sig, säger hon.
När den sista byskolan hotades av nedläggning startade Lisa en föräldraförening för att hålla kvar barnen på landsbygden. När skolan ändå försvann kände hon att både hon själv och tiden var mogen för en ny skola. Hon hade gått en utbildning i holistisk handledning och även om de andra föräldrarna mest var inställda på att bevara byskolan hade hon en större vision. 

- Det blev en nytändning och gav mig ett nytt yrke, fast samma, säger hon.

Det holistiska synsättet handlar om att se hela människan, kropp, själ och hjärna. För Lisa handlar det i praktiken om att se alla barn som unika individer och arbeta utifrån att de har olika förutsättningar för att lära sig. Till exempel kan en elev behöva springa en runda mitt i lektionen om de känner att de inte orkar, eller ha ett färgat underlägg som stimulerar arbetet, eller skärma av ljud med hörselskydd. Eleverna kan själva be om t.ex. springpaus med vetskapen att det är en rättighet, under ansvar förstås. 

- Vilken hjärnhalva och vilket sinne som är dominant ger en speciell kombination för varje människa, säger hon, och detta avgör hur varje individ behöver bli bemött.

En förutsättning för att det ska fungera är välmående personal som alla får samma utbildning där de får lära känna sig själva och varandra. Detta leder till bra samarbete eftersom de kan förstå hur de själva och andra fungerar. Lisa menar att god självkännedom hos personalen är en förutsättning för att förstå barnen. Efter tre år med verksamheten har den vuxit till att omfatta från F-klass till årskurs sex och eleverna är nu 66 stycken. När det gäller framtiden är visionen att låta så många barn som möjligt få del av det holistiska bemötandet tidigt, förhoppningsvis genom en egen förskola.

Nils Månssons Friskola

Bransch:
Utbildning

Telefon: 0416 - 306 95


Email:
lisa.ferlinger@nilsmanssonsfriskola.se

Hemsida:
www.nilsmanssonsfriskola.se

Adress:
Nils Månssons Friskola
Stora Fränningevägen 136
27568 Vollsjö

| 13 SENASTE FÖRETAGEN